Even voorstellen

Advocatenkantoor Brouwer is opgericht door mr. Dick Brouwer. Een gedreven en betrokken advocaat met kennis van zaken.

Mijn naam is Dick Brouwer (1959) en ik studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, met hoofdrichtingen privaat-, strafrecht en forensische psychiatrie. Mijn eerste baan als advocaat was in Emmen. Ik heb toen de eerste drie jaar met name strafzaken behandeld.

Of bel direct

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Daarna ben ik verkast naar Arnhem; ik koos voor de sociale advocatuur. Bij het Bureau voor Rechtshulp in Arnhem specialiseerde ik mij in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Dat betekende dat ik me veelal bezighield met zaken op het vlak van loonvorderingen, cao’s, ontslag, afvloeiingsregelingen en reorganisaties.

Daarnaast heb ik op verzoek van uitgeverij Kluwer meegewerkt aan de ontwikkeling van cursusmateriaal en lesboeken voor (postacademische) opleidingen arbeidsrecht.

Bereikbaarheid

Het bereik van mijn praktijk beperkt zich niet tot Ede en omgeving. Vrijwel heel Nederland is mijn werkveld. Cliënten willen een deskundig advocaat met wie zij goed kunnen overleggen en die hun taal verstaat. Daarbij laten zij zich doorgaans niet leiden door afstand.

Zolang een advocaat goed bereikbaar is, wordt afstand doorgaans niet als storend ervaren. Veel bedrijven en particulieren gebruiken Advocatenkantoor Brouwer ook voor snel advies en overleg. Even bellen alvorens een handtekening gezet wordt onder het contract of voordat actie wordt ondernomen.

Advocatenkantoor Brouwer is een klein, zeer goed geoutilleerd kantoor. Voordelen: snelle lijnen en persoonlijk contact. U wordt niet oeverloos doorverbonden van de ene naar de andere advocaat of secretaresse. Als u een afspraak met mij maakt, wordt u naderhand niet bijgestaan door bijvoorbeeld een advocaat-stagiaire. Indien nodig, kan overleg zelfs in het weekend plaatsvinden.

Betrokkenheid

Zoals u heeft kunnen lezen ben ik zowel gespecialiseerd in vastgoed/bouwrecht als in arbeidsrecht en sociale zekerheid (Bijstand/Participatiewet WMO). Dat heeft er enerzijds mee te maken dat ik al meer dan 30 jaren in het vak zit en kan buigen op veel ervaring en kennis, maar betrokkenheid speelt daarbij ook een rol.

Betrokkenheid bij mensen en hun toegang tot het recht. Zo spelen bijvoorbeeld zaken rondom een bijstandsuitkering zich doorgaans af in de pro deo sfeer. Dergelijke zaken behandel ik ook omdat ik nu eenmaal over kennis beschik binnen dat rechtsterrein opgedaan bij het Bureau voor Rechtshulp. Daarnaast wil ik ook rechtzoekenden terzijde staan, die zich geen advocaat kunnen veroorloven.

Het recht dient er namelijk voor eenieder te zijn, zo is mijn opvatting. Dat ik ook de reden dat ik een gratis spreekuur aanbied.

Vastgoed, huurrecht, bouwrecht en contracten

Na tien jaar sociale advocatuur wilde de commerciële advocatuur proeven. Bij Tomlow Advocaten te Utrecht wachtte mij een nieuwe uitdaging:

  • Vastgoedrecht
  • Huurrecht
  • Bouwrecht
  • Contractrecht

Daarbij vertegenwoordigde ik onder meer woningbouwcorporaties bij zaken rondom de koop en verkoop van vastgoed en het ontbinden van huurovereenkomsten voor bedrijfs- en woonruimten.

Deze instellingen, maar ook particulieren, aannemers en bedrijven werden door mij ter zijde gestaan. Vastgoed en bouwkundige kwesties gaan hand in hand. U kent het wellicht. U koopt een huis en naderhand blijkt dat er sprake is van scheurvorming ten gevolge van een gebrek in de fundering.

Advocatenkantoor Brouwer

In mei 2005 heb ik in Ede mijn eigen advocatenkantoor opgezet. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociale zekerheid, vastgoedrecht/bouwrecht. Maar het zijn ook mijn persoonlijke eigenschappen die klanten aanspreken en waarderen: informeel, betrokken, daadkrachtig en, daar waar nodig, tegendraads. Tot slot vind ik het van belang dat vragen van zijn cliënten of wie dan ook rechtstreeks, concreet en zonder omhaal van woorden snel worden beantwoord.

Klachtencontact

Mocht u, om welke reden dan ook, toch nog niet tevreden zijn over Advocatenkantoor Brouwer, dan kunt u daarover contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, mevrouw mr. M.G.M. Frerix, via 0318 – 84 86 00.

advocatenkantoor-brouwer-2020-768x394

Over mr. Dick Brouwer

Toegankelijke, daadkrachtige en spoedige bijstand. Daar sta ik voor. Ik vind dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn. U kunt bij mijn kantoor terecht met al uw vragen over arbeidsrecht, sociale zekerheid en contractrecht. Ik help u graag verder.