advocatenkantoorbrouwer.nl

CONTRACTEN

Zowel particulieren als bedrijven sluiten met grote regelmaat contracten af. Sommige contracten zult u vooraf goed bestuderen. Maar vaker gebeurt het dat de ‘kleine lettertjes’ pas gelezen worden als er een conflict ontstaat.

En als u het contract en de algemene voorwaarden goed heeft gelezen, dan wil dan nog niet zeggen dat u gevrijwaard bent van juridische problemen. Met grote regelmaat wordt er geprocedeerd over de uitleg van een overeenkomst. Partijen leggen in zo’n geval het contract verschillend uit. In de jurisprudentie wordt een aantal methoden van uitleg gehanteerd.

TAALKUNDIGE INTERPRETATIE

Zo is daar de grammaticale – of taalkundige uitleg, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bewoordingen, gelezen in het licht van de gehele tekst, van doorslaggevende betekenis zijn.

Het gaat hier vaak om overeenkomsten waarbij een partij, die zich op de overeenkomst beroept, niet zelf contractpartij is geweest. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst waar een werkgever of werknemer zich op beroept. Cao’s worden veelal afgesloten met werkgevers – en werknemersbonden.

De partij, werkgever of werknemer, die zich op de cao beroept, heeft doorgaans niet deelgenomen aan de cao-onderhandelingen. Deze kan dus ook niet weten wat precies de bedoeling van een bepaalde bepaling is geweest. Daarom legt een rechter een cao-bepaling vaak taalkundig uit.

HAVILTEX-UITLEGNORM

Dit kan anders zijn indien de partij, die zich op de overeenkomst beroept, wel onderhandelingspartij is geweest. In een dergelijk geval besluit een rechter doorgaans dat het bij de uitleg van de overeenkomst aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen. In combinatie met hetgeen zij te diens aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Deze wijze van uitleg van een overeenkomst wordt de zogenaamde ‘Haviltex’-uitlegnorm genoemd. De naam Haviltex refereert naar een bedrijf dat betrokken was bij een procedure waarin de Hoge Raad voor het eerst formuleerde op welke wijze een geschil middels uitleg van de omstandigheden ook beslist kan worden.

Als u bij het sluiten van een overeenkomst – of bij de uitvoering daarvan – op problemen stuit, staan wij u graag ter zijde.

OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

Advocatenkantoor Brouwer te Ede is gespecialiseerd in huurrecht van bedrijfs- en woonruimte. En is u graag en goed van dienst bij:

• Het opstellen van huurcontracten op maat

• Het voeren van procedures inzake huurbeëindiging en gebreken aan het gehuurde

• Het adviseren en procederen ten aanzien van huurprijswijzigingsvraagstukken

• Overige huurprijsgeschillen.

ADVIES VOORAF

In een ideale situatie geven wij u natuurlijk graag deskundig advies vóórdat u een contract afsluit. Zodat u ervan verzekerd bent dat uw belangen optimaal gediend worden. Daarmee voorkomt u dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.

Ook wanneer u zelf een contract wilt laten opstellen, kunt u gebruik maken van onze expertise op het gebied van contractenrecht.