advocatenkantoorbrouwer.nl

BOUWRECHT EN VASTGOED

Als u actief bent in de bouw- en vastgoedsector, dan weet u als geen ander dat u in uw vak tegen vele juridische problemen kunt aanlopen. De belangen en investeringen zijn vaak groot. Een ervaren en ter zake kundig advocaat kan het verschil maken tussen winst en verlies. Advocatenkantoor Brouwer is gespecialiseerd in het Bouwrecht.

BOUWRECHT

Kwesties die in de bouw vaak spelen zijn geschillen over:

• Aanneming van werk

• Offertes

• Meer- en minderwerk

• Onderaanneming

• Oplevering

• Schade

• Algemene voorwaarden

• Gebreken.

Stuk voor stuk zaken die in de wet zijn geregeld. Toch kan er in de praktijk veel onduidelijkheid bestaan over uw rechten en plichten. Wij staan voor u klaar met deskundig advies. En als dat nodig is behartigen wij uw belangen in de rechtszaal.

VASTGOEDRECHT

Bij vastgoedrecht draait het vooral om geschillen bij koop/verkoop en huur/verhuur. Daarbij kunt u denken aan:

• Wettelijk voorgeschreven huurtermijnen

• Huuropzegging

• Huurbescherming/ontruimingsbescherming

• Huurprijs en huurprijswijziging

• Indeplaatsstelling (bij overdracht van de huurovereenkomst)

• Onderverhuur

• Gebreken

• Telt een mondelinge afspraak al als koopovereenkomst?

• Wanneer en op welke wijze kan de aankoop van een onroerend goed ongedaan gemaakt worden?

• Wat is de verhouding tussen een koopovereenkomst en een notariële transportakte?

HUURRECHT VAN BEDRIJFS- EN WOONRUIMTE

Advocatenkantoor Brouwer te Ede is gespecialiseerd in huurrecht van bedrijfs- en woonruimte. En is u graag en goed van dienst bij:

• Het opstellen van huurcontracten op maat

• Het voeren van procedures inzake huurbeëindiging en gebreken aan het gehuurde

• Het adviseren en procederen ten aanzien van huurprijswijzigingsvraagstukken

• Overige huurprijsgeschillen.

Gratis rechtsbijstand

Maak nu vrijblijvend uw afspraak

Meer informatie