advocatenkantoorbrouwer.nl

ARBEIDSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

In de relatie tussen werkgever en werknemer kunnen allerlei situaties ontstaan die vragen oproepen of voor complicaties zorgen. Met het juiste advies kunt u een arbeidsconflict doelgericht oplossen of zelfs voorkomen.

ACTUELE KENNIS EN ERVARING

Het arbeidsrecht is gecompliceerd. Elkaar opvolgende regeringen trachten de arbeidsmarkt te beïnvloeden middels nieuwe regelingen:

• Minder ontslagbescherming

• Meer ontslagbescherming

• Wijzigingen in proeftijd

• ZZP’ers die wel of niet onder het arbeidsrecht vallen

U kunt als werkgever of werknemer onmogelijk volledig op de hoogte zijn én blijven van alle wetten en regels. Dat hoeft ook niet. Advocatenkantoor Brouwer heeft de benodigde kennis en ervaring in huis en volgt alle ontwikkelingen op de voet. Zodoende kunnen wij u snel en goed bijstaan als daar behoefte aan is.

GRONDIGE AANPAK

Ons kantoor adviseert zowel werknemers als werkgevers in het hele land. Zo profiteren werkgevers van ons inzicht in de belangen en gedachtegang van werknemers. En andersom!

Bovendien is Advocatenkantoor Brouwer ook gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en ook dat is niet alleen voor een werknemer van belang, maar ook voor de werkgever. Als een werkgever en werknemer aan het onderhandelen zijn over beëindiging van een dienstverband, zal de werknemer van de werkgever willen weten wat voor uitkering hij na einde dienstverband zal ontvangen. Als een werkgever die vraag niet kan beantwoorden, zal waarschijnlijk een schikking niet lukken. 

 

Wij adviseren werknemers in uiteenlopende functies en situaties. Van expats, bestuurders en directeuren tot schoonmakers, automonteurs en winkelpersoneel. Aan werkgeverszijde werken we niet alleen voor grote ondernemingen en instellingen, maar ook voor het midden en kleinbedrijf.

EVEN VOORSTELLEN

Wij verdiepen ons snel maar grondig in uw probleem. Want alleen als wij u en uw situatie volledig begrijpen, kunnen wij passende oplossingen aandragen. Zeker in het arbeidsrecht is het essentieel om zowel uw financiële belangen als de emotionele aspecten in het oog te houden.

BREED WERKTERREIN

U kunt met alle vragen over de inhoud en gevolgen van uw arbeidsovereenkomst bij ons terecht. Ons kantoor adviseert en procedeert op alle werkgebieden binnen het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht waaronder kwesties rond uitkeringen van de gemeente (Participatiewet en WMO).